בתמונות, אודרי גובהה 1.64 מ 'ובדרך כלל לובשת מידה S במחיר 36 הרגיל שלה.
הוסף כ -2 ס"מ (לגודל) לאורך ולרוחב בהשוואה לגודל המתואר בפירוט המוצר.

דוגמא:
אורך שמלה מידה S = 100 ס"מ
אורך שמלת מידה M = 102 ס"מ
אורך שמלה בגודל L = 104 ס"מ
בתמונות אודרי גובהה 1.64 מ 'ולובשת בדרך כלל מידה S במידה 36 הרגילה שלה.
הוסף כ -2 ס"מ (לכל גודל) באורך ורוחב בהשוואה לגודל המתואר בפרטי המוצר.
דוגמא:
אורך שמלה מידה S = 100 ס"מ
אורך שמלת מידה M = 102 ס"מ
אורך שמלה בגודל L = 104 ס"מ